Selecteer een pagina

avg

AVG en privacyverklaring voor www.ikhaathardlopen.nl en www.ikhaathardlopen.be
Eigenaar: Hedwig van Bree
Mail: hedwigvanbree@planet.nl
Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet regelt zaken rondom persoonsgegevens. Iedere website eigenaar moet deze verklaring opstellen voor zijn/haar website omdat hij/zij verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die lezers achterlaten op zijn /haar website.
Als jij mijn boek bestelt, laat je je e-mailadres en/of je telefoonnummer achter. Alleen ik, Hedwig van Bree, krijgt deze gegevens te zien. Ik beloof hierbij dat ik deze nooit aan derden zal doorgeven – tenzij ik het wettelijk verplicht ben – zonder uitdrukkelijke toestemming van jou.
Met de hierboven genoemde informatie doe ik niets.
Daarnaast zorg ik dat alle beveilingssoftware op mijn pc, laptop, tablet, en smartphone waarmee ik werk aan mijn blog/website up to date is.
Bij  twijfel en vragen neem contact op via mail hedwigvanbree@planet.nl
Hier kun je de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) nalezen. In het Engels heet de wet General Data Protection Regulating (GDPR).